Stuteri med seminstation

Som seminstation tar Flenmo Egendom emot och seminerar ston med såväl färsk sperma (AI) från de hingstar som står uppstallade hos oss samt med kyld transporterad sperma (TAI) från hingstar som står i Sverige eller utlandet. Vi seminerar även med fryst sperma (FAI). Som EU-godkänd hingststation skickar vi sperma från våra hingstar till andra godkända mottagarstationer i Sverige och utlandet.

Den 1 april slår vi upp portarna för 2016 års seminsäsong!
Transportsperma från våra hingstar kan fås fr.o.m. den 15 mars.

Transportsperma

Till följd av nya förutsättningar under säsongen 2012, då Posten upphörde med lördagsutdelning, har stuterierna numera lite olika rutiner för undersökning av stona och beställning av sperma. Tillsammans med ett antal stuterier i mellansverige, nyttjar Flenmo ett avtal med Distributionstjänst för leverans av sperma på lördagar. På detta sätt når vi alla mottagarstationer i Sverige som får sperman levererad av tidningsbudet på lördag morgon. För ston som semineras med transportsperma hos oss, beställer vi sperma enligt de rutiner som tillämpas på respektiver avsändarstation.

Du som vill seminera ditt sto med transportsperma bör kontrollera med respektive hingsthållare vad som gäller för just den hingst du vill använda!


Beställning av transportsperma från Flenmo Egendom kan göras måndag och onsdag senast kl. 11.00 och fredagar senast kl. 10.00.


Vill du veta mer?  Klicka gärna vidare!

Betäckningsrutiner

Priser & Avgifter

Tips & Råd till stoägare


Vanliga frågor & svar

För stoägares respektive hingstägare/ hingsthållare/ seminstations ansvar och åligganden gäller ASVTs och Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.

Inför ankomst till stuteriet


När du anländer med ditt sto till stuteriet ombeds du fylla i en seminjournal. Om stoet lämnas på stuteriet av ombud/transportör, skriv gärna ut seminjournalen i förväg, fyll i efterfrågade uppgifter och skicka med transportören. Glöm inte heller stoets pass!


Anmälan till betäckning - SWB

Du som vill betäcka ditt sto med en ASVH-ansluten hingst ska först göra en anmälan via sprangrulla.se
Skriv ut anmälan och ta med ett undertecknat exemplar tll oss.

Kontakta oss sedan när du vill komma med ditt sto.


Anmälan till betäckning - TRAV

Du som vill betäcka ditt travarsto bokar själv den hingst du vill använda hos respektive hingstägare/hingsthållare/agent.

För att boka någon av Flenmos hingstar, använd gärna länken:

Kontakta oss sedan när du vill komma med ditt sto.


Anmälan till betäckning - övriga raser

Du som vill betäcka ditt sto bokar själv den hingst du vill använda hos respektive hingstägare/ hingst-hållare. Ta gärna med kontakt-uppgifter till hingsthållaren!

Kontakta oss sedan när du vill komma med ditt sto.