loading...

Flenmo Egendom ligger mitt i det natursköna Sörmland! Gården omfattar 200 hektar skog, åker och betesmark och är belägen 35 km sydväst om Eskilstuna. På Flenmo bedrivs stuteriverksamhet med såväl egna som inackorderade fölston, samt hingst- och seminstation. Välkommen till oss!

 


Säsongen 2019 stallar vi inte upp någon hingst för avel på Flenmo.
Däremot har vi tillsammans med ett antal andra stuterier & hingsthållare nyligen köpt en fransk avelshingst som kommer att stå uppstallad hos våra kollegor på Översta Gård i Örebro.
Du kan hitta mer om den blåblodige Ready Cash-sonen

Express Bourbon här!


Säsongen 2019 tar vi emot ston för seminering med färsk transporterad sperma samt ett begränsat antal ston för insemination med fryst sperma.
Välkomna!

SNABBVALSMENY


 

  > Kontakta oss      > Unghästar till salu
  > Helårsinackordering      > Hitta till Flenmo
  > Seminstation     


Flenmo Egendom nyttjar  inte längre någon fast telefoni.
Välkommen att kontakta oss via mobil eller mail istället!