Helårsinackordering

Flenmo Egendom erbjuder helårsinackordering för avelsston och föl/unghästar fram till hösten som ettåringar.

I dygnsavgiften ingår boxplats/plats i lösdrift, foder, strö och full skötsel samt bete sommartid. Kostnader för insemination, fölningsövervakning, verkning, vaccination, avmaskning och annan veterinärvård tillkommer.


Avelsstona på Flenmo går huvudsakligen på lösdrift i mindre grupper med fri tillgång till grovfoder och får kompletterande individuella kraftfodergivor under senare delen av dräktigheten och digivningsperioden. De stallas in på box några veckor innan fölning. Fölning sker i fölningsbox och stona övervakas med kalktest, fölningslarm, kamera och manuell övervakning. Vid ombetäckning av helårsinackorderade ston, lämnas rabatt på betäckningsavgifterna.

De avvanda fölen går på lösdrift i grupper, ston respektive hingstar för sig. De binds upp, hanteras och får individuella kraftfodergivor två gånger per dygn.

När betestillväxten så tillåter släpps unghästarna på bete och stödutfodras sedan under hela betesperioden för att bibehålla en jämn tillväxt med målet att de på hösten som ettåringar ska vara optimalt förberedda att påbörja träning inför en framtida tävlingskarriär. Tilläggstjänster såsom friröntgen och förberedelse inför/visning på auktion erbjuds de hästägare som så önskar.

Priser helårsinackordering 2023

Avelssto                                                                            190 kr/dygn
Fölningsövervakning  inkl larm/utrustning & foal-check    5 000 kr
Sto med föl vid sidan                                                         220 kr/dygn
Föl/unghäst från avvänjning                                              170 kr/dygn

 

Dee Lady Di, såld på Åby Yearling & Mixed Sale 2021
Xanthis Hilton, sålf på Elitauktionen 2020