Helårsinackordering

Flenmo Egendom erbjuder helårsinackordering för fölston och föl/unghästar fram till hösten som ettåringar.

I dygnsavgiften ingår boxplats/plats i lösdrift, foder, strö och full skötsel samt bete sommartid. Kostnader för fölningsövervakning, verkning, vaccination, avmaskning och annan veterinärvård tillkommer.


Avelsstona på Flenmo går huvudsakligen på lösdrift i mindre grupper med fri tillgång till grovfoder och får kompletterande individuella kraftfodergivor under senare delen av dräktigheten och digivningsperioden. De stallas in på box några veckor innan fölning. Fölning sker i fölningsbox och stona övervakas med kalktest, kamera, Birth Alarm samt manuell övervakning. Vid ombetäckning av helårsinackorderade ston, lämnas rabatt på betäckningsavgifterna.

De avvanda fölen går på lösdrift i grupper, ston respektive hingstar för sig. De binds upp, hanteras och får individuella kraftfodergivor två gånger per dygn.

När betestillväxten så tillåter släpps unghästarna på bete och stödutfodras sedan under hela betesperioden för att bibehålla en jämn tillväxt med målet att de på hösten som ettåringar ska vara optimalt förberedda att påbörja träning inför en framtida tävlingskarriär. Tilläggstjänster såsom friröntgen och förberedelse inför/visning på auktion erbjuds de hästägare som så önskar.

Priser helårsinackordering säsongen 2018/2019

Avelssto                                                                            130 kr/dygn
Fölningsövervakning  inkl larm/utrustning & foal-check   3000 kr
Sto med föl vid sidan                                                         150 kr/dygn
Föl/unghäst från avvänjning                                              110 kr/dygn

 

Valbuena, såld på Kriterieauktionen 2015 för 110 000 kr.
Xanthis Cowboy, såld på Kriterieauktionen 2015 för 150 000 kr.