Om Flenmo

På Flenmo Egendom har familjen Eriksson bedrivit stuteriverksamhet sedan 1982. Idag omfattar verksamheten såväl egna som inackorderade fölston, samt hingst- och seminstation. Sedan 15 år är vår uppfödning helt inriktad på travaveln men vi tar fortfarande emot ston av många andra raser för betäckning under seminsäsongen.

30 års hingsthållarhistoria...

1982 flyttade den första avelshingsten in på Flenmo - halvblodshingsten Ambassadeur. Under åren har många hingstar följt i hans fotspår - både mindre kända och riktiga stjärnor...  

2011 firade Flenmo 30 årsjubileum som hingst- och seminstation! Till en början var det halvblodshingstarna som regerade på Flenmo. Listan på hingstar som passerat genom åren kan göras lång; Imperator, Dammen, Romano, Kaliber och avelsmatadoren Utrillo är några exempel!

Med tiden fick travintresset fäste i familjen och det föll sig naturligt att även ta in travhingstar på station. Förste travhingst på Flenmo blev Marcon Lep och efter ett par år med bara halvblod igen flyttade Mr Drew in 1999. När Flyingehingsten Kaliber dog år 2000 efter lång och trogen tjänst var det "Mister" som fick överta kungatronen på Flenmo. Efter 10 år hos oss på Flenmo fick "Mister" somna in vintern 2009, 29 år gammal. Han lämnade ett stort tomrum efter sig, men finns för alltid kvar i våra hjärtan...


1982 började Flenmo sin "karriär" som hingststation i liten skala med bara en hingst. År 2002 var nytt rekordår med avseende på antalet hingstar - nio stycken - på station. Fyra av dem bodde hos oss (Mr Drew, Robur, Prince R.S. och Pablo) medan fem av halvblodshingstarna (Guinness, Panasso, Ravell, Levantos och Non Stop R) tävlade parallellt med sitt avelsarbete och stod hos sina respektive ryttare.

Alla hingstar som trampat Flenmos mark genom åren har lämnat sina speciella spår efter sig. De har alla varit - och är - stora personligheter som gett oss många roliga upplevelser och minnen! Något som vi naturligtvis hoppas få mer av under kommande år.

Vision

Flenmo Egendom ska vara en respekterad aktör inom den svenska hästavelsbranschen! Vårt varumärke ska förknippas med fina, sunda och framgångsrika hästar. Seriösa, ekonomiskt hållbara satsningar, genomgående hög kvalitet och riktigt bra service!
 

Affärsidé

Genom att satsa och ständigt förbättra vår avelsverksamhet ska Flenmo Egendom vara med och bidra till travsportens framtida utveckling! Vi erbjuder ett brett utbud av eftertraktade avelshingstar och tjänster. Vi föder upp korrekta, sunda och välstammade unghästar som är intressanta för framtida köpare samt skapar bästa möjliga förutsättningar för varje individ att utvecklas till en hållbar och framgångsrik tävlingshäst.

Värdegrund

Vi arbetar med hästarnas välmående som högsta prioritet och med ambitionen att erbjuda våra kunder hög kvalitet och riktigt bra service till rimlig kostnad!

GDPR &  policy för hantering av personuppgifter

Flenmo Egendom AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att
behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Vi samlar in och hanterar  personuppgifter från personal, kunder, leverantörer och avtalspartners vilka krävs för vår verksamhet, såsom person/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall bankuppgifter.
Vi skyddar de personuppgifter du delger oss och delar dem endast för att uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning. När du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att vi registrerar, lagrar & hanterar dina personuppgifter.
Du är välkommer att kontakta oss för mer information om vår personuppgiftshantering, få utdrag på vilka uppgifter vi lagrar om dig, ändra felaktiga uppgifter eller få uppgifter raderade från vårt register.