Stuteri med seminstation

Som seminstation tar Flenmo Egendom emot och seminerar ston med  färsk transporterad sperma (TAI) från hingstar som står i Sverige eller utlandet. Vi seminerar även med fryst sperma (FAI). Som EU-godkänd hingststation kan vi även skicka sperma till andra godkända mottagarstationer i Sverige och utlandet. 

Säsongen 2021 tar vi i mån av plats emot ston för seminering med färsk transporterad sperma. Vi har öppet för  insemination av utomstående ston 1 april - 31 juli.


 

Transportsperma

Sedan 2018 sker transporterna av hingstsperma inom Sverige företrädesvis med en specialuppbyggd transportkedja vilken samordnas av Mats Hästtransporter AB.

Du som vill seminera ditt sto med transportsperma bör kontrollera med respektive hingsthållare vad som gäller för just den hingst du vill använda!

 


Vill du veta mer?  Klicka gärna vidare!

Betäckningsrutiner

Priser & Avgifter

Tips & Råd till stoägare


Vanliga frågor & svar

För stoägares respektive hingstägare/ hingsthållare/ seminstations ansvar och åligganden gäller ASVTs och Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.

GDPR &  policy för hantering av personuppgifter

Flenmo Egendom AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att
behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Vi samlar in och hanterar  personuppgifter från personal, kunder, leverantörer och avtalspartners vilka krävs för vår verksamhet, såsom person/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall bankuppgifter.
Vi skyddar de personuppgifter du delger oss och delar dem endast för att uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning. När du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att vi registrerar, lagrar & hanterar dina personuppgifter.
Du är välkommer att kontakta oss för mer information om vår personuppgiftshantering, få utdrag på vilka uppgifter vi lagrar om dig, ändra felaktiga uppgifter eller få uppgifter raderade från vårt register.

Inför ankomst till stuteriet


Kontakta oss gärna i god tid om du vill betäcka ditt sto på Flenmo!

När du anländer med ditt sto till stuteriet ombeds du fylla i en seminjournal. Glöm inte heller stoets pass!


Anmälan till betäckning - TRAV

Du som vill betäcka ditt travsto bokar själv den hingst du vill använda hos respektive hingstägare/hingsthållare/ agent.
 


Anmälan till betäckning - SWB

Du som vill betäcka ditt sto med en ASVH-ansluten hingst ska först göra en anmälan via sprangrulla.se
Skriv ut anmälan och ta med ett undertecknat exemplar tll oss.


Anmälan till betäckning - övriga raser

Du som vill betäcka ditt sto bokar själv den hingst du vill använda hos respektive hingstägare/ hingst-hållare. Ta gärna med kontakt-uppgifter till hingsthållaren!