Priser & avgifter

Här kan du hitta information om priser för semintjänster och inackordering. 

Om du betäcker ditt sto  med transportsperma från en hingst uppstallad på annat stuteri, bör du även ta reda på vilka kostnader som tillkommer från den avsändande stationen.

♦ Tänk på!

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Kostnader för verkning/skoning, avmaskning, veterinärvård, läkemedelsbehandling etc. tillkommer.

Betäckningssäsongen 
löper från den 1 april till den 31 juli.

Angivna priser ex. moms

.
Seminavgift  (inkl. veterinäravgift)  AI & TAI
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster, per sto och säsong *
3 500 kr
Stationsavgift TAI
För ston som betäcks med transportsperma (TAI) på Flenmo, per sto & säsong
2 000 kr
Semin- & stationsavgift FAI (fryst sperma)
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster, per sto och säsong *
8 500 kr
Bakteriologiskt prov, odling och resistensbestämning
Inkl. provtagning, material, porto, analyskostnad
  750 kr
Livmodersköljning, inkl förbrukningsmaterial per gång
Kostnader för ev. läkemedel tillkommer
  450 kr
Gynundersökning med ultraljud, enstaka tillfälle
För sto som ej insemineras på Flenmo, inkl. stationsavgift. Återbesök med samma sto, reducerad avgift (350 kr).
    700 kr  
Inackordering, singelsto **   per dygn     160 kr  
Inackordering, sto med föl   per dygn   200 kr
 HELÅRSINACKORDERING - se priser HÄR!

För stoägares respektive hingstägare/hingsthållare/seminstations ansvar och åligganden gäller ASVT´s och  Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.

* Övriga nödvändiga veterinär- och/eller läkemedelsbehandlingar debiteras utöver seminavgiften.
**  Singelsto som inackorderas med överenskommelse om särskild skötsel eller boxuppstallning under betessäsongen alt. egen hage, debiteras som sto med föl d.v.s. 200 kr per dygn.