Priser & avgifter

Här kan du hitta information om priser för semintjänster och inackordering
samt avgifter för transportsperma från hingstarna som står uppstallade på Flenmo.

Om du betäcker ditt sto på Flenmo med transportsperma från en hingst uppstallad på något annat stuteri, bör du även ta reda på vilka kostnader som tillkommer från den avsändande stationen.

♦ Tänk på!

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Kostnader för verkning/skoning, avmaskning, veterinärvård, läkemedelsbehandling etc. kan tillkomma.

Betäckningssäsongen 2021
löper från den 1 april till den 31 juli.

Angivna priser ex. moms

.
Seminavgift  (inkl. veterinäravgift)  AI & TAI
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster, per sto och säsong *
2 500 kr
Stationsavgift TAI
För ston som betäcks med transportsperma (TAI) på Flenmo, per sto & säsong
1 800 kr
Semin- & stationsavgift FAI (fryst sperma)
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster, per sto och säsong *
7 000 kr
Bakteriologiskt prov, odling och resistensbestämning
Inkl. provtagning, material, porto, analyskostnad
  650 kr
Livmodersköljning, inkl förbrukningsmaterial per gång
Kostnader för ev. läkemedel tillkommer
  350 kr
Gynundersökning med ultraljud, enstaka tillfälle
För sto som ej insemineras på Flenmo, inkl. stationsavgift. Återbesök med samma sto, reducerad avgift (350 kr).
    600 kr  
Inackordering, singelsto **   per dygn     135 kr  
Inackordering, sto med föl   per dygn   160 kr
 HELÅRSINACKORDERING - se priser HÄR!

För stoägares respektive hingstägare/hingsthållare/seminstations ansvar och åligganden gäller ASVT´s och  Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.

* Övriga nödvändiga veterinär- och/eller läkemedelsbehandlingar debiteras utöver seminavgiften.
**  Singelsto som inackorderas med överenskommelse om särskild skötsel eller boxuppstallning under betessäsongen alt. egen hage, debiteras som sto med föl d.v.s. 160 kr per dygn.